banner

HOŞGELDİNİZ...

"Otomotiv Teknoloji Platformu" (OTEP) kurma çalışmaları 9-10 Mart 2007 tarihlerinde TÜBİTAK-TÜSSİDE salonlarında yapılan Çalıştay ile başlamış ve 1.10.2008 tarihinde TÜBİTAK'a sunulan İŞBAP projesinin kabulü ile tamamlanmıştır. OTEP'in kuruluş amacı:

"Araştırma ve inovasyon için yatırım teşvikini harekete geçirmek ve teknolojik olarak yenilikçi bir ekonomi ortayya çıkarmak için ulusal, bölgesel ve Avrupa ölçeğindeki faaliyetleri koordine etmek suretiylekatma değer yaratmak" olarak belirlenmiştir.

Otomotiv Ana Sanayi, Tedarikçi, Mühendislik, Test ve Analiz, Koordinasyon ve konu ile ilgili Yüksek Öğretim Kurumları'nın önemli bir kısmı OTEP üyesi olup, Sektörün Eleman, bilgi ve teknoloji geliştiren ve üreterek pazarlayan paydaşlar dengeli şekilde temsil edilmektedir.


OTEP yukarıda belirtilen resmi başlangıç tarihi öncesinden başlayan çalışmalarını sürdürmekte olup bugüne kadar gerçekleştirilmiş faaliyetler ana başlıkları ile;
  • 2008 yılında OTAM tarafından platform adına EARPA üyeliği başlatılmıştır.
  • OTEP Vizyon Dökümanı yayınladı.
  • OTEP Stratejik Araştırma Programı yayınladı.
  • OTEP ERTRAC tarafından Türkiye Ulusal Teknoloji Platformu olarak tanınmıştır.
  • Otomotiv Sektörü Ar-Ge Kurum ve Kuruluşları kitabı oluşturulmuş ve yayınlanmıştır.
  • OTEP özel çalışma grubu raporları hazırlanmış ve sektör ilke paylaşılmıştır.
    • Otomotiv Sektöründe Nano Teknoloji Uygulamaları
    • Elektrikli Araçlar Özel Çalışma Grubu Raporu

DUYURULAR

OİB’nin desteği, OSD, OTEP ve TAYSAD ortaklığı ve SAE işbirliği ile 1-2 Kasım 2018 tarihlerinde 3.sü düzenlenecek olan “Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı - IAEC”, otomotiv sanayinin mühendislik konularında atılması gereken adımları, mühendisliğin otomotiv sanayindeki mevcut dinamiklerini ve uluslararası alanda uzmanların görüşlerini teknik bir perspektif ile katılımcılarla paylaşmayı amaçlamaktadır.

IAEC, otomotivdeki mühendislik ve ARGE faaliyetlerine yön verme, algı yönetimi ve bilgi paylaşımı için planlanmaktadır.

Bu yıl “Otomotivde Elektronik ve Yazılımın Bugünü ve Yarını” teması çerçevesinde, “Otomotivde Elektronik ve Yazılıma Yönelik Gelişmeler”, “Yazılım Güvenliği ve Blok Zinciri”, “Akıllı Araçlar için Düzenlemeler ve Testler”, “Gelişen Yeni Teknolojilerin Otomotiv Sanayi ve Lojistik Sektörlerine Etkisi”, “5G ve Araçlar Arası Haberleşmenin Geleceği”, “Araçlarda Elektroniğin Geleceği”, “Araçlarda Yapay Zeka”, “Teknoloji ve Etik”, “Otomotivde İç Girişimcilik Stratejileri”, “Gelişen Teknolojiler ve Yenilikçi Girişimlerin Otomotiv Sektörüne Etkileri”, “Otomotivde Elektronik ve Yazılımın Bugünü ve Yarını” konularının değerlendirileceği konferansta, ayrıca bu yıl düzenlenen “IAEC 1. Otomotiv Tez Ödülleri” ödül töreni de yer alacaktır.

American Society of Automotive Engineers – SAE International, konferansın seçilmiş konularında uluslararası uzman konuşmacılar ile konferansı desteklemektedir.

www.iaec.ist

Yürütücü Kuruluş OTAM,Üyesidir.