OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU

Hoşgeldiniz

"Otomotiv Teknoloji Platformu" (OTEP) kurma çalışmaları 9-10 Mart 2007 tarihlerinde TÜBİTAK-TÜSSİDE salonlarında yapılan Çalıştay ile başlamış ve 1.10.2008 tarihinde TÜBİTAK'a sunulan İŞBAP projesinin kabulü ile tamamlanmıştır. OTEP'in kuruluş amacı:

"Araştırma ve inovasyon için yatırım teşvikini harekete geçirmek ve teknolojik olarak yenilikçi bir ekonomi ortayya çıkarmak için ulusal, bölgesel ve Avrupa ölçeğindeki faaliyetleri koordine etmek suretiylekatma değer yaratmak" olarak belirlenmiştir.

Otomotiv Ana Sanayi, Tedarikçi, Mühendislik, Test ve Analiz, Koordinasyon ve konu ile ilgili Yüksek Öğretim Kurumları'nın önemli bir kısmı OTEP üyesi olup, Sektörün Eleman, bilgi ve teknoloji geliştiren ve üreterek pazarlayan paydaşlar dengeli şekilde temsil edilmektedir.

OTEP yukarıda belirtilen resmi başlangıç tarihi öncesinden başlayan çalışmalarını sürdürmekte olup bugüne kadar gerçekleştirilmiş faaliyetler ana başlıkları ile;

2008 yılında Platform EARPA üyeliği başlatılmıştır.

OTEP Vizyon Dökümanı yayınladı.

OTEP Stratejik Araştırma Programı yayınladı.

OTEP ERTRAC tarafından Türkiye Ulusal Teknoloji Platformu olarak tanınmıştır.

Otomotiv Sektörü Ar-Ge Kurum ve Kuruluşları kitabı oluşturulmuş ve yayınlanmıştır.

Otomotiv'in Geleceği Çalıştayları Yurtiçi ve Yurtdışında tamamlanmış, raporlar yayınlanmıştır.

OTEP öncelikli teknolojiler çalışma grupları oluşturulmuş ve çalışma raporları paylaşılmıştır.