banner

OTEP Stratejik Araştırma Programı

OTEP bünyesindeki çalışma gruplarının Vizyon dokümanlarını hazırlamasının ardından bir sonraki adım olarak belirlenen Vizyon’a ulaşmak için ortaya konulması gereken stratejik yol haritalarının oluşturulmasına yönelik çalışmalara başlamıştır. Bu çalışmalar çerçevesinde yürütülen faaliyetler ve düzenlenen çalıştaylar ile Türkiye bakış açısını ortaya koyan bir OTEP Stratejik Araştırma Programı (SAP) oluşturmuştur. İlgili rapor 2011 Haziran ayında yayınlanmıştır.